Namens het bestuur van de GWRV willen we alle helpers, vrijwilligers,sympathisanten hartelijk danken voor jullie hulp

Ook aan alle deelnemers , trainingsleden en supporters hartelijk dank 

We hopen jullie allen ook in 2022 weer te zien